Arabiska för knapp

zirr
ﺯِﺭّ
knapp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för knapp uttalas zirr och skrivs ﺯِﺭّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns knapp i:

'azraar
ﺃَﺯﺭَﺍﺭ
knapp – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet knapp

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet knapp består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med knapp

Alla bokstäver i knapp

ﺯِﺭّ
 
 
ـﺰ
ـﺮ
 
zayn
z
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för knapp består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯِﺭّ och uttalas zirr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver