Arabiska för folk, nation

sha3b
ﺷَﻌﺐ
folk, nation – maskulinum singular

Det arabiska ordet för folk, nation uttalas sha3b och skrivs ﺷَﻌﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns folk, nation i:

shu3uub
ﺷُﻌُﻮﺏ
folk, nation – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet folk, nation

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet folk, nation består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med folk, nation

Alla bokstäver i folk, nation

ﺷَﻌﺐ
ﺷـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﺷـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
shin
sh
ayn
3
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för folk, nation består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻌﺐ och uttalas sha3b.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver