Arabiska för komponent

mukawwin
ﻣُﻜَﻮِّﻥ
komponent – maskulinum singular

Det arabiska ordet för komponent uttalas mukawwin och skrivs ﻣُﻜَﻮِّﻥ.

Förutom grundformen finns komponent i:

mukawwinaat
ﻣُﻜَﻮِّﻧَﺎﺕ
komponent – femininum singular
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet komponent består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med komponent

Alla bokstäver i komponent

ﻣُﻜَﻮِّﻥ
ﻣـ
ـﻜـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻜـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
kaf
k
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för komponent består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻜَﻮِّﻥ och uttalas mukawwin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för komponent

mufa33il blir mukawwin

Vi har sett att det arabiska ordet för komponent skrivs ﻣُﻜَﻮِّﻥ och uttalas mukawwin. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är k, w och n, blir ordet mukawwin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som komponent