Arabiska för tack

shukran
ﺷُﻜﺮﺍً
tack –

Det arabiska ordet för tack uttalas shukran och skrivs ﺷُﻜﺮﺍً.

Om ljudfilerna

Så används ordet tack

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tack består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tack

Alla bokstäver i tack

ﺷُﻜﺮﺍً
ﺷـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ـﺎ
 
shin
sh
kaf
k
ra
r
alef
 
 
Det arabiska ordet för tack består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﺷُﻜﺮﺍً och uttalas shukran.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver