Arabiska för stående, upprät

qaa'im
ﻗَﺎﺋِﻢ
stående, upprät – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stående, upprät uttalas qaa'im och skrivs ﻗَﺎﺋِﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns stående, upprät i:

qaa'ima
ﻗَﺎﺋِﻤَﺔ
stående, upprät – femininum singular
quwwam
ﻗُﻮَّﻡ
stående, upprät – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet stående, upprät

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stående, upprät består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stående, upprät

Alla bokstäver i stående, upprät

ﻗَﺎﺋِﻢ
ﻗـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
qaf
q
alef
'
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för stående, upprät består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺋِﻢ och uttalas qaa'im.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver