Arabiska för rov-

jaariH
ﺟَﺎﺭِﺡ
rov- – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rov- uttalas jaariH och skrivs ﺟَﺎﺭِﺡ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet rov-

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rov- består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rov-

Alla bokstäver i rov-

ﺟَﺎﺭِﺡ
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
jim
j
alef
ra
r
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för rov- består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﺭِﺡ och uttalas jaariH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rov-

faa3il blir jaariH

Vi har sett att det arabiska ordet för rov- skrivs ﺟَﺎﺭِﺡ och uttalas jaariH. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är j, r och H, blir ordet jaariH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rov-