Arabiska för blyg

khajil
ﺧَﺠِﻞ
blyg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blyg uttalas khajil och skrivs ﺧَﺠِﻞ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blyg består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, jim som skrivs och uttalas j och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blyg

Alla bokstäver i blyg

ﺧَﺠِﻞ
ﺧـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kha
kh
jim
j
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för blyg består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺠِﻞ och uttalas khajil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver