Böjningsformer av verbet 'att föreställa sig'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'ataSawwaru
أَتَصَوَّرُ
jag - nutid
taSawwartu
تَصَوَّرتُ
jag - dåtid
'ataSawwar
أَتَصَوَّر
jag - subjunktiv
'ataSawwar
أَتَصَوَّر
jag - jussiv
du (m)
tataSawwaru
تَتَصَوَّرُ
du (m) - nutid
taSawwarta
تَصَوَّرتَ
du (m) - dåtid
tataSawwar
تَتَصَوَّر
du (m) - subjunktiv
tataSawwar
تَتَصَوَّر
du (m) - jussiv
du (f)
tataSawwariina
تَتَصَوَّرِينَ
du (f) - nutid
taSawwarti
تَصَوَّرتِ
du (f) - dåtid
tataSawwarii
تَتَصَوَّرِي
du (f) - subjunktiv
tataSawwarii
تَتَصَوَّرِي
du (f) - jussiv
han
yataSawwaru
يَتَصَوَّرُ
han - nutid
taSawwara
تَصَوَّرَ
han - dåtid
yataSawwar
يَتَصَوَّر
han - subjunktiv
yataSawwar
يَتَصَوَّر
han - jussiv
hon
tataSawwaru
تَتَصَوَّرُ
hon - nutid
taSawwarat
تَصَوَّرَت
hon - dåtid
tataSawwar
تَتَصَوَّر
hon - subjunktiv
tataSawwar
تَتَصَوَّر
hon - jussiv
vi
nataSawwaru
نَتَصَوَّرُ
vi - nutid
taSawwarnaa
تَصَوَّرنَا
vi - dåtid
nataSawwar
نَتَصَوَّر
vi - subjunktiv
nataSawwar
نَتَصَوَّر
vi - jussiv
ni (m)
tataSawwaruuna
تَتَصَوَّرُونَ
ni (m) - nutid
taSawwartum
تَصَوَّرتُم
ni (m) - dåtid
tataSawwaruu
تَتَصَوَّرُوا
ni (m) - subjunktiv
tataSawwaruu
تَتَصَوَّرُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tataSawwarna
تَتَصَوَّرنَ
ni (f) - nutid
taSawwartunna
تَصَوَّرتُنَّ
ni (f) - dåtid
tataSawwarna
تَتَصَوَّرنَ
ni (f) - subjunktiv
tataSawwarna
تَتَصَوَّرنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yataSawwaruuna
يَتَصَوَّرُونَ
de (m) - nutid
taSawwaruu
تَصَوَّرُوا
de (m) - dåtid
yataSawwaruu
يَتَصَوَّرُوا
de (m) - subjunktiv
yataSawwaruu
يَتَصَوَّرُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yataSawwarna
يَتَصَوَّرنَ
de (f) - nutid
taSawwarna
تَصَوَّرنَ
de (f) - dåtid
yataSawwarna
يَتَصَوَّرنَ
de (f) - subjunktiv
yataSawwarna
يَتَصَوَّرنَ
de (f) - jussiv
ni två
tataSawwaraani
تَتَصَوَّرَانِ
ni två - nutid
taSawwartumaa
تَصَوَّرتُمَا
ni två - dåtid
tataSawwaraa
تَتَصَوَّرَا
ni två - subjunktiv
tataSawwaraa
تَتَصَوَّرَا
ni två - jussiv
de två (m)
yataSawwaraani
يَتَصَوَّرَانِ
de två (m) - nutid
taSawwaraa
تَصَوَّرَا
de två (m) - dåtid
yataSawwaraa
يَتَصَوَّرَا
de två (m) - subjunktiv
yataSawwaraa
يَتَصَوَّرَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tataSawwaraani
تَتَصَوَّرَانِ
de två (f) - nutid
taSawwarataa
تَصَوَّرَتَا
de två (f) - dåtid
tataSawwaraa
تَتَصَوَّرَا
de två (f) - subjunktiv
tataSawwaraa
تَتَصَوَّرَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.