Arabiska för deprimerad

munka'ib
ﻣُﻨﻜَﺌِﺐ
deprimerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för deprimerad uttalas munka'ib och skrivs ﻣُﻨﻜَﺌِﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet deprimerad består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, alif hamza som skrivs och uttalas ' och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med deprimerad

Alla bokstäver i deprimerad

ﻣُﻨﻜَﺌِﺐ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻜـ
ـﺌـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻜـ
ـﺌـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
nun
n
kaf
k
'
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för deprimerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ـﺌـ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﻜَﺌِﺐ och uttalas munka'ib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för deprimerad

munfa3il blir munka'ib

Vi har sett att det arabiska ordet för deprimerad skrivs ﻣُﻨﻜَﺌِﺐ och uttalas munka'ib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen munfa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är munfa3il och ordets rotbokstäver är k, ' och b, blir ordet munka'ib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som deprimerad