Arabiska för vilken som helst

'ayy
ﺃَﻱّ
vilken som helst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vilken som helst uttalas 'ayy och skrivs ﺃَﻱّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns vilken som helst i:

'ayya
ﺃَﻳَّﺔ
vilken som helst – femininum singular
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet vilken som helst

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vilken som helst består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', ya som skrivs och uttalas y och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i vilken som helst

ﺃَﻱّ
 
 
ـﺄ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
alif hamza
'
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för vilken som helst består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﻱّ och uttalas 'ayy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver