Arabiska för förbjuden

maHZuur
ﻣَﺤﻈُﻮﺭ
förbjuden – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förbjuden uttalas maHZuur och skrivs ﻣَﺤﻈُﻮﺭ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbjuden består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, Za som skrivs ﻅ och uttalas Z och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbjuden

Alla bokstäver i förbjuden

ﻣَﺤﻈُﻮﺭ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻈـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻈـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
Ha
H
Za
Z
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förbjuden består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺤﻈُﻮﺭ och uttalas maHZuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbjuden

maf3uul blir maHZuur

Vi har sett att det arabiska ordet för förbjuden skrivs ﻣَﺤﻈُﻮﺭ och uttalas maHZuur. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är H, Z och r, blir ordet maHZuur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbjuden