Arabiska för fläta

jadiila
ﺟَﺪِﻳﻠَﺔ
fläta – femininum singular

Det arabiska ordet för fläta uttalas jadiila och skrivs ﺟَﺪِﻳﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fläta i:

jadaa'il
ﺟَﺪَﺍﺋِﻞ
fläta – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fläta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fläta består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, dal som skrivs och uttalas d och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fläta

Alla bokstäver i fläta

ﺟَﺪِﻳﻠَﺔ
ﺟـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
jim
j
dal
d
ya
y
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fläta består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟَﺪِﻳﻠَﺔ och uttalas jadiila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fläta

fa3iila blir jadiila

Vi har sett att det arabiska ordet för fläta skrivs ﺟَﺪِﻳﻠَﺔ och uttalas jadiila. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är j, d och l, blir ordet jadiila.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fläta