Arabiska för det finns

yuujad
ﻳُﻮﺟَﺪ
det finns –

Det arabiska ordet för det finns uttalas yuujad och skrivs ﻳُﻮﺟَﺪ.

Om ljudfilerna

Så används ordet det finns

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet det finns består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med det finns

Alla bokstäver i det finns

ﻳُﻮﺟَﺪ
ﻳـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺪ
 
ﻳـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺪ
 
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
 
ya
y
waw
w
jim
j
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för det finns består av: Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Ordet skrivs därför ﻳُﻮﺟَﺪ och uttalas yuujad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver