Arabiska för galenskap

junuun
ﺟُﻨُﻮﻥ
galenskap – maskulinum singular

Det arabiska ordet för galenskap uttalas junuun och skrivs ﺟُﻨُﻮﻥ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet galenskap

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet galenskap består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, nun som skrivs och uttalas n och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med galenskap

Alla bokstäver i galenskap

ﺟُﻨُﻮﻥ
ﺟـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﺟـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
jim
j
nun
n
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för galenskap består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟُﻨُﻮﻥ och uttalas junuun.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver