Arabiska för vägg

HiZaar
ﺣِﻈَﺎﺭ
vägg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vägg uttalas HiZaar och skrivs ﺣِﻈَﺎﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vägg består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, Za som skrivs ﻅ och uttalas Z och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vägg

Alla bokstäver i vägg

ﺣِﻈَﺎﺭ
ﺣـ
ـﻈـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﻈـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺎ
ـﺮ
 
Ha
H
Za
Z
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vägg består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣِﻈَﺎﺭ och uttalas HiZaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vägg

fi3aal blir HiZaar

Vi har sett att det arabiska ordet för vägg skrivs ﺣِﻈَﺎﺭ och uttalas HiZaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är H, Z och r, blir ordet HiZaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vägg