Arabiska för revben

Dil3
ﺿِﻠﻊ
revben – maskulinum singular

Det arabiska ordet för revben uttalas Dil3 och skrivs ﺿِﻠﻊ.

Förutom grundformen finns revben i:

'aDlaa3
ﺃَﺿﻠَﺎﻉ
revben – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet revben består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, lam som skrivs och uttalas l och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med revben

Alla bokstäver i revben

ﺿِﻠﻊ
ﺿـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ﺿـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Dad
D
lam
l
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för revben består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿِﻠﻊ och uttalas Dil3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för revben

fi3l blir Dil3

Vi har sett att det arabiska ordet för revben skrivs ﺿِﻠﻊ och uttalas Dil3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är D, l och 3, blir ordet Dil3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som revben