Arabiska för mental, psykisk, spirituell

nafsiyy
ﻧَﻔﺴِﻲّ
mental, psykisk, spirituell – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mental, psykisk, spirituell uttalas nafsiyy och skrivs ﻧَﻔﺴِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mental, psykisk, spirituell består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mental, psykisk, spirituell

Alla bokstäver i mental, psykisk, spirituell

ﻧَﻔﺴِﻲّ
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺴـ
ـﻲ
 
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺴـ
ـﻲ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
nun
n
fa
f
sin
s
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för mental, psykisk, spirituell består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻧَﻔﺴِﻲّ och uttalas nafsiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mental, psykisk, spirituell

fa3l blir nafsiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för mental, psykisk, spirituell skrivs ﻧَﻔﺴِﻲّ och uttalas nafsiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, f och s, blir ordet nafsiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mental, psykisk, spirituell