Arabiska för utförande, åtagande

qiyaam
ﻗِﻴَﺎﻡ
utförande, åtagande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utförande, åtagande uttalas qiyaam och skrivs ﻗِﻴَﺎﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utförande, åtagande består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utförande, åtagande

Alla bokstäver i utförande, åtagande

ﻗِﻴَﺎﻡ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
qaf
q
ya
y
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för utförande, åtagande består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗِﻴَﺎﻡ och uttalas qiyaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver