Arabiska för skymning

shafaq
ﺷَﻔَﻖ
skymning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skymning uttalas shafaq och skrivs ﺷَﻔَﻖ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skymning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skymning består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, fa som skrivs och uttalas f och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skymning

Alla bokstäver i skymning

ﺷَﻔَﻖ
ﺷـ
ـﻔـ
ـﻖ
 
ﺷـ
ـﻔـ
ـﻖ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
shin
sh
fa
f
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för skymning består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻔَﻖ och uttalas shafaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver