Arabiska för bitter, envis

mariir
ﻣَﺮِﻳﺮ
bitter, envis – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bitter, envis uttalas mariir och skrivs ﻣَﺮِﻳﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bitter, envis

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bitter, envis består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bitter, envis

Alla bokstäver i bitter, envis

ﻣَﺮِﻳﺮ
ﻣـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
mim
m
ra
r
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bitter, envis består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺮِﻳﺮ och uttalas mariir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver