Arabiska för oskyddad

makshuuf
ﻣَﻜﺸُﻮﻑ
oskyddad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för oskyddad uttalas makshuuf och skrivs ﻣَﻜﺸُﻮﻑ.

Förutom grundformen finns oskyddad i:

makshuufa
ﻣَﻜﺸُﻮﻓَﺔ
oskyddad – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet oskyddad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet oskyddad består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, shin som skrivs och uttalas sh och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med oskyddad

Alla bokstäver i oskyddad

ﻣَﻜﺸُﻮﻑ
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺸـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺸـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
kaf
k
shin
sh
waw
w
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för oskyddad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻜﺸُﻮﻑ och uttalas makshuuf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver