Arabiska för glädje

ibtihaaj
ﺍِﺑﺘِﻬَﺎﺝ
glädje – maskulinum singular

Det arabiska ordet för glädje uttalas ibtihaaj och skrivs ﺍِﺑﺘِﻬَﺎﺝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glädje består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ha som skrivs och uttalas h och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glädje

Alla bokstäver i glädje

ﺍِﺑﺘِﻬَﺎﺝ
ﺑـ
ـﺘـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺘـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
alef
beh
b
ta
t
ha
h
alef
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för glädje består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺑﺘِﻬَﺎﺝ och uttalas ibtihaaj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för glädje

ifti3aal blir ibtihaaj

Vi har sett att det arabiska ordet för glädje skrivs ﺍِﺑﺘِﻬَﺎﺝ och uttalas ibtihaaj. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är b, h och j, blir ordet ibtihaaj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som glädje