Arabiska för så att

likayy
ﻟِﻜَﻲّ
så att –

Det arabiska ordet för så att uttalas likayy och skrivs ﻟِﻜَﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: konjunktion.

Så används ordet så att

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i så att

ﻟِﻜَﻲّ
ﻟـ
ـﻜـ
ـﻲ
 
ﻟـ
ـﻜـ
ـﻲ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
lam
l
kaf
k
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för så att består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻟِﻜَﻲّ och uttalas likayy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver