Arabiska för räddning

'inqaadh
ﺇِﻧﻘَﺎﺫ
räddning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för räddning uttalas 'inqaadh och skrivs ﺇِﻧﻘَﺎﺫ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet räddning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet räddning består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och dhal som skrivs och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med räddning

Alla bokstäver i räddning

ﺇِﻧﻘَﺎﺫ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ـﺬ
 
alif hamza
'
nun
n
qaf
q
alef
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för räddning består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻧﻘَﺎﺫ och uttalas 'inqaadh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för räddning

'if3aal blir 'inqaadh

Vi har sett att det arabiska ordet för räddning skrivs ﺇِﻧﻘَﺎﺫ och uttalas 'inqaadh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är n, q och dh, blir ordet 'inqaadh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som räddning