Arabiska för bli räddad

naqidha
ﻧَﻘِﺬَ
bli räddad – dåtid han
yanqadhu
ﻳَﻨﻘَﺬُ
bli räddad – nutid han

Det arabiska verbet för att bli räddad skrivs ﻧَﻘِﺬَ och uttalas naqidha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻘَﺬُ och uttalas yanqadhu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli räddad består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och dhal som skrivs och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli räddad

Alla bokstäver i bli räddad

ﻧَﻘِﺬَ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺬ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺬ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺬ
 
nun
n
qaf
q
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för bli räddad består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻘِﺬَ och uttalas naqidha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli räddad

fa3ila blir naqidha

Vi har sett att det arabiska ordet för bli räddad skrivs ﻧَﻘِﺬَ och uttalas naqidha. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är n, q och dh, blir ordet naqidha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli räddad

Böjningsformer av bli räddad

dåtid
nutid
han
naqidha
ﻧَﻘِﺬَ
han - dåtid
yanqadhu
ﻳَﻨﻘَﺬُ
han - nutid
hon
naqidhat
ﻧَﻘِﺬَﺕ
hon - dåtid
tanqadhu
ﺗَﻨﻘَﺬُ
hon - nutid
jag
naqidhtu
ﻧَﻘِﺬﺕُ
jag - dåtid
'anqadhu
ﺃَﻧﻘَﺬُ
jag - nutid