Arabiska för förväntad

mutawaqqa3
ﻣُﺘَﻮَﻗَّﻊ
förväntad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förväntad uttalas mutawaqqa3 och skrivs ﻣُﺘَﻮَﻗَّﻊ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet förväntad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förväntad består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förväntad

Alla bokstäver i förväntad

ﻣُﺘَﻮَﻗَّﻊ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
ta
t
waw
w
qaf
q
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för förväntad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻮَﻗَّﻊ och uttalas mutawaqqa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förväntad

mutafa33al blir mutawaqqa3

Vi har sett att det arabiska ordet för förväntad skrivs ﻣُﺘَﻮَﻗَّﻊ och uttalas mutawaqqa3. Ordet följer mönstret passivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33al och ordets rotbokstäver är w, q och 3, blir ordet mutawaqqa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förväntad