Arabiska för nyfödd

mawluud
ﻣَﻮﻟُﻮﺩ
nyfödd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nyfödd uttalas mawluud och skrivs ﻣَﻮﻟُﻮﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nyfödd består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nyfödd

Alla bokstäver i nyfödd

ﻣَﻮﻟُﻮﺩ
ﻣـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ـﺪ
 
mim
m
waw
w
lam
l
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för nyfödd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻮﻟُﻮﺩ och uttalas mawluud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nyfödd

maf3uul blir mawluud

Vi har sett att det arabiska ordet för nyfödd skrivs ﻣَﻮﻟُﻮﺩ och uttalas mawluud. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är w, l och d, blir ordet mawluud.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nyfödd