Arabiska för anse obetydlig

istazhada
ﺍِﺳﺘَﺰﻫَﺪَ
anse obetydlig – dåtid han
yastazhidu
ﻳَﺴﺘَﺰﻫِﺪُ
anse obetydlig – nutid han

Det arabiska verbet för att anse obetydlig skrivs ﺍِﺳﺘَﺰﻫَﺪَ och uttalas istazhada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﺰﻫِﺪُ och uttalas yastazhidu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anse obetydlig består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ha som skrivs och uttalas h och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anse obetydlig

Alla bokstäver i anse obetydlig

ﺍِﺳﺘَﺰﻫَﺪَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺰ
ﻫـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺰ
ﻫـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺰ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
alef
sin
s
ta
t
zayn
z
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för anse obetydlig består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﺰﻫَﺪَ och uttalas istazhada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anse obetydlig

istaf3ala blir istazhada

Vi har sett att det arabiska ordet för anse obetydlig skrivs ﺍِﺳﺘَﺰﻫَﺪَ och uttalas istazhada. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är z, h och d, blir ordet istazhada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anse obetydlig

Böjningsformer av anse obetydlig

dåtid
nutid
han
istazhada
ﺍِﺳﺘَﺰﻫَﺪَ
han - dåtid
yastazhidu
ﻳَﺴﺘَﺰﻫِﺪُ
han - nutid
hon
istazhadat
ﺍِﺳﺘَﺰﻫَﺪَﺕ
hon - dåtid
tastazhidu
ﺗَﺴﺘَﺰﻫِﺪُ
hon - nutid
jag
istazhadtu
ﺍِﺳﺘَﺰﻫَﺪﺕُ
jag - dåtid
'astazhidu
ﺃَﺳﺘَﺰﻫِﺪُ
jag - nutid