Arabiska för nära

qurba
ﻗُﺮﺏَ
nära –

Det arabiska ordet för nära uttalas qurba och skrivs ﻗُﺮﺏَ.

Ordklass: adverb.

Så används ordet nära

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nära består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nära

Alla bokstäver i nära

ﻗُﺮﺏَ
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
qaf
q
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för nära består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗُﺮﺏَ och uttalas qurba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver