Arabiska för pedagogisk

ta3liimiyy
ﺗَﻌﻠِﻴﻤِﻲّ
pedagogisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pedagogisk uttalas ta3liimiyy och skrivs ﺗَﻌﻠِﻴﻤِﻲّ.

Om ljudfilerna
Kategori: utbildning
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pedagogisk består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pedagogisk

Alla bokstäver i pedagogisk

ﺗَﻌﻠِﻴﻤِﻲّ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ta
t
ayn
3
lam
l
ya
y
mim
m
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för pedagogisk består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺗَﻌﻠِﻴﻤِﻲّ och uttalas ta3liimiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pedagogisk

taf3iil blir ta3liimiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för pedagogisk skrivs ﺗَﻌﻠِﻴﻤِﻲّ och uttalas ta3liimiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är 3, l och m, blir ordet ta3liimiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pedagogisk