Arabiska för brunn, källa

nab3
ﻧَﺒﻊ
brunn, källa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för brunn, källa uttalas nab3 och skrivs ﻧَﺒﻊ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brunn, källa består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brunn, källa

Alla bokstäver i brunn, källa

ﻧَﺒﻊ
ﻧـ
ـﺒـ
ـﻊ
 
ﻧـ
ـﺒـ
ـﻊ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
nun
n
beh
b
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för brunn, källa består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺒﻊ och uttalas nab3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brunn, källa

fa3l blir nab3

Vi har sett att det arabiska ordet för brunn, källa skrivs ﻧَﺒﻊ och uttalas nab3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, b och 3, blir ordet nab3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brunn, källa