Arabiska för jaga

laaHaqa
ﻟَﺎﺣَﻖَ
jaga – dåtid han
yulaaHiqu
ﻳُﻠَﺎﺣِﻖُ
jaga – nutid han

Det arabiska verbet för att jaga skrivs ﻟَﺎﺣَﻖَ och uttalas laaHaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻠَﺎﺣِﻖُ och uttalas yulaaHiqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jaga består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ha som skrivs och uttalas H och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jaga

Alla bokstäver i jaga

ﻟَﺎﺣَﻖَ
ﻟـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻖ
 
ﻟـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻖ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
lam
l
alef
Ha
H
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för jaga består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﺎﺣَﻖَ och uttalas laaHaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för jaga

faa3ala blir laaHaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för jaga skrivs ﻟَﺎﺣَﻖَ och uttalas laaHaqa. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är l, H och q, blir ordet laaHaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som jaga

Böjningsformer av jaga

dåtid
nutid
han
laaHaqa
ﻟَﺎﺣَﻖَ
han - dåtid
yulaaHiqu
ﻳُﻠَﺎﺣِﻖُ
han - nutid
hon
laaHaqat
ﻟَﺎﺣَﻘَﺖ
hon - dåtid
tulaaHiqu
ﺗُﻠَﺎﺣِﻖُ
hon - nutid
jag
laaHaqtu
ﻟَﺎﺣَﻘﺖُ
jag - dåtid
'ulaaHiqu
ﺃُﻟَﺎﺣِﻖُ
jag - nutid