Arabiska för de

hunna
ﻫُﻦَّ
de – femininum plural

Det arabiska ordet för de uttalas hunna och skrivs ﻫُﻦَّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: pronomen.

Så används ordet de

Alla bokstäver i de

ﻫُﻦَّ
ﻫـ
ـﻦ
 
ﻫـ
ـﻦ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ha
h
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för de består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻫُﻦَّ och uttalas hunna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver