Arabiska för hetta, värme

dafaa'a
ﺩَﻓَﺎﺀَﺓ
hetta, värme – femininum singular

Det arabiska ordet för hetta, värme uttalas dafaa'a och skrivs ﺩَﻓَﺎﺀَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hetta, värme består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, fa som skrivs och uttalas f och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hetta, värme

Alla bokstäver i hetta, värme

ﺩَﻓَﺎﺀَﺓ
ﻓـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﺎ
 
ـﺪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ـﺔ
 
dal
d
fa
f
alef
hamza
'
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hetta, värme består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺩَﻓَﺎﺀَﺓ och uttalas dafaa'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver