Arabiska för hetta, värme

dafaa'a
ﺩَﻓَﺎﺀَﺓ
hetta, värme – femininum singular

Det arabiska ordet för hetta, värme uttalas dafaa'a och skrivs ﺩَﻓَﺎﺀَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hetta, värme består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, fa som skrivs och uttalas f och hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hetta, värme

Alla bokstäver i hetta, värme

ﺩَﻓَﺎﺀَﺓ
ﻓـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﺎ
 
ـﺪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ـﺔ
 
dal
d
fa
f
alef
hamza
'
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hetta, värme består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺩَﻓَﺎﺀَﺓ och uttalas dafaa'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hetta, värme

fa3aala blir dafaa'a

Vi har sett att det arabiska ordet för hetta, värme skrivs ﺩَﻓَﺎﺀَﺓ och uttalas dafaa'a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är d, f och ', blir ordet dafaa'a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hetta, värme