Arabiska för mark

'arDiyya
ﺃَﺭﺿِﻴَّﺔ
mark – femininum singular

Det arabiska ordet för mark uttalas 'arDiyya och skrivs ﺃَﺭﺿِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mark består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mark

Alla bokstäver i mark

ﺃَﺭﺿِﻴَّﺔ
ﺿـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ـﺄ
ـﺮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
alif hamza
'
ra
r
Dad
D
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för mark består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺃَﺭﺿِﻴَّﺔ och uttalas 'arDiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mark

fa3l blir 'arDiyya

Vi har sett att det arabiska ordet för mark skrivs ﺃَﺭﺿِﻴَّﺔ och uttalas 'arDiyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är ', r och D, blir ordet 'arDiyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mark