Arabiska för tält

khayma
ﺧَﻴﻤَﺔ
tält – femininum singular

Det arabiska ordet för tält uttalas khayma och skrivs ﺧَﻴﻤَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tält i:

khiyaam
ﺧِﻴَﺎﻡ
tält – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tält består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ya som skrivs och uttalas y och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tält

Alla bokstäver i tält

ﺧَﻴﻤَﺔ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
kha
kh
ya
y
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tält består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧَﻴﻤَﺔ och uttalas khayma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver