Arabiska för alstra

wallada
ﻭَﻟَّﺪَ
alstra – dåtid han
yuwallidu
ﻳُﻮَﻟِّﺪُ
alstra – nutid han

Det arabiska verbet för att alstra skrivs ﻭَﻟَّﺪَ och uttalas wallada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﻟِّﺪُ och uttalas yuwallidu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet alstra består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med alstra

Alla bokstäver i alstra

ﻭَﻟَّﺪَ
ﻟـ
ـﺪ
 
ﻟـ
ـﺪ
 
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺪ
 
waw
w
lam
l
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för alstra består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﻟَّﺪَ och uttalas wallada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för alstra

fa33ala blir wallada

Vi har sett att det arabiska ordet för alstra skrivs ﻭَﻟَّﺪَ och uttalas wallada. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är w, l och d, blir ordet wallada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som alstra

Böjningsformer av alstra

dåtid
nutid
han
wallada
ﻭَﻟَّﺪَ
han - dåtid
yuwallidu
ﻳُﻮَﻟِّﺪُ
han - nutid
hon
walladat
ﻭَﻟَّﺪَﺕ
hon - dåtid
tuwallidu
ﺗُﻮَﻟِّﺪُ
hon - nutid
jag
walladtu
ﻭَﻟَّﺪﺕُ
jag - dåtid
'uwallidu
ﺃُﻭَﻟِّﺪُ
jag - nutid