Arabiska för färgämne

Sibaagh
ﺻِﺒَﺎﻍ
färgämne – maskulinum singular

Det arabiska ordet för färgämne uttalas Sibaagh och skrivs ﺻِﺒَﺎﻍ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet färgämne består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, beh som skrivs och uttalas b och ghayn som skrivs och uttalas gh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med färgämne

Alla bokstäver i färgämne

ﺻِﺒَﺎﻍ
ﺻـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
 
Sad
S
beh
b
alef
ghayn
gh
 
 
Det arabiska ordet för färgämne består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻِﺒَﺎﻍ och uttalas Sibaagh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för färgämne

fi3aal blir Sibaagh

Vi har sett att det arabiska ordet för färgämne skrivs ﺻِﺒَﺎﻍ och uttalas Sibaagh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är S, b och gh, blir ordet Sibaagh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som färgämne