Arabiska för gräns, kant

Haafa
ﺣَﺎﻓَﺔ
gräns, kant – femininum singular

Det arabiska ordet för gräns, kant uttalas Haafa och skrivs ﺣَﺎﻓَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet gräns, kant

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gräns, kant består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i gräns, kant

ﺣَﺎﻓَﺔ
ﺣـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
Ha
H
alef
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för gräns, kant består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﺎﻓَﺔ och uttalas Haafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver