Arabiska för passion

3ishq
ﻋِﺸﻖ
passion – maskulinum singular

Det arabiska ordet för passion uttalas 3ishq och skrivs ﻋِﺸﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet passion

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet passion består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med passion

Alla bokstäver i passion

ﻋِﺸﻖ
ﻋـ
ـﺸـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﺸـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ayn
3
shin
sh
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för passion består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋِﺸﻖ och uttalas 3ishq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver