Arabiska för svika

khayyaba
ﺧَﻴَّﺐَ
svika – dåtid han
yukhayyibu
ﻳُﺨَﻴِّﺐُ
svika – nutid han

Det arabiska verbet för att svika skrivs ﺧَﻴَّﺐَ och uttalas khayyaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﻴِّﺐُ och uttalas yukhayyibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svika består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ya som skrivs och uttalas y och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med svika

Alla bokstäver i svika

ﺧَﻴَّﺐَ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kha
kh
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för svika består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻴَّﺐَ och uttalas khayyaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av svika

dåtid
nutid
han
khayyaba
ﺧَﻴَّﺐَ
han - dåtid
yukhayyibu
ﻳُﺨَﻴِّﺐُ
han - nutid
hon
khayyabat
ﺧَﻴَّﺒَﺖ
hon - dåtid
tukhayyibu
ﺗُﺨَﻴِّﺐُ
hon - nutid
jag
khayyabtu
ﺧَﻴَّﺒﺖُ
jag - dåtid
'ukhayyibu
ﺃُﺧَﻴِّﺐُ
jag - nutid