Arabiska för morgondag

ghad
ﻏَﺪ
morgondag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för morgondag uttalas ghad och skrivs ﻏَﺪ.

Ordklass: substantiv.

Så används ordet morgondag

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet morgondag består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, dal som skrivs och uttalas d och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med morgondag

Alla bokstäver i morgondag

ﻏَﺪ
ﻏـ
ـﺪ
 
ﻏـ
ـﺪ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺪ
 
ghayn
gh
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för morgondag består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Ordet skrivs därför ﻏَﺪ och uttalas ghad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver