Arabiska för irritation

Dajar
ﺿَﺠَﺮ
irritation – maskulinum singular

Det arabiska ordet för irritation uttalas Dajar och skrivs ﺿَﺠَﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet irritation består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med irritation

Alla bokstäver i irritation

ﺿَﺠَﺮ
ﺿـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
 
Dad
D
jim
j
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för irritation består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﺠَﺮ och uttalas Dajar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för irritation

fa3al blir Dajar

Vi har sett att det arabiska ordet för irritation skrivs ﺿَﺠَﺮ och uttalas Dajar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är D, j och r, blir ordet Dajar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som irritation