Arabiska för lurad

makhduu3
ﻣَﺨﺪُﻭﻉ
lurad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lurad uttalas makhduu3 och skrivs ﻣَﺨﺪُﻭﻉ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lurad består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lurad

Alla bokstäver i lurad

ﻣَﺨﺪُﻭﻉ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺪ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
kha
kh
dal
d
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för lurad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺨﺪُﻭﻉ och uttalas makhduu3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver