Arabiska för ambition, strävan

TumuuH
ﻃُﻤُﻮﺡ
ambition, strävan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ambition, strävan uttalas TumuuH och skrivs ﻃُﻤُﻮﺡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ambition, strävan består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, mim som skrivs och uttalas m och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i ambition, strävan

ﻃُﻤُﻮﺡ
ﻃـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Ta
T
mim
m
waw
w
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för ambition, strävan består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃُﻤُﻮﺡ och uttalas TumuuH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ambition, strävan

fu3uul blir TumuuH

Vi har sett att det arabiska ordet för ambition, strävan skrivs ﻃُﻤُﻮﺡ och uttalas TumuuH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är T, m och H, blir ordet TumuuH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ambition, strävan