Arabiska för minska

naqqaSa
ﻧَﻘَّﺺَ
minska – dåtid han
yunaqqiSu
ﻳُﻨَﻘِّﺺُ
minska – nutid han

Det arabiska verbet för att minska skrivs ﻧَﻘَّﺺَ och uttalas naqqaSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﻘِّﺺُ och uttalas yunaqqiSu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet minska består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med minska

Alla bokstäver i minska

ﻧَﻘَّﺺَ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺺ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺺ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
nun
n
qaf
q
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för minska består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻘَّﺺَ och uttalas naqqaSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för minska

fa33ala blir naqqaSa

Vi har sett att det arabiska ordet för minska skrivs ﻧَﻘَّﺺَ och uttalas naqqaSa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är n, q och S, blir ordet naqqaSa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som minska

Böjningsformer av minska

dåtid
nutid
han
naqqaSa
ﻧَﻘَّﺺَ
han - dåtid
yunaqqiSu
ﻳُﻨَﻘِّﺺُ
han - nutid
hon
naqqaSat
ﻧَﻘَّﺼَﺖ
hon - dåtid
tunaqqiSu
ﺗُﻨَﻘِّﺺُ
hon - nutid
jag
naqqaStu
ﻧَﻘَّﺼﺖُ
jag - dåtid
'unaqqiSu
ﺃُﻧَﻘِّﺺُ
jag - nutid