Arabiska för minska, saknas

naqaSa
ﻧَﻘَﺺَ
minska, saknas – dåtid han
yanquSu
ﻳَﻨﻘُﺺُ
minska, saknas – nutid han

Det arabiska verbet för att minska, saknas skrivs ﻧَﻘَﺺَ och uttalas naqaSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻘُﺺُ och uttalas yanquSu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet minska, saknas består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med minska, saknas

Alla bokstäver i minska, saknas

ﻧَﻘَﺺَ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺺ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺺ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
nun
n
qaf
q
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för minska, saknas består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻘَﺺَ och uttalas naqaSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för minska, saknas

fa3ala blir naqaSa

Vi har sett att det arabiska ordet för minska, saknas skrivs ﻧَﻘَﺺَ och uttalas naqaSa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, q och S, blir ordet naqaSa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som minska, saknas

Böjningsformer av minska, saknas

dåtid
nutid
han
naqaSa
ﻧَﻘَﺺَ
han - dåtid
yanquSu
ﻳَﻨﻘُﺺُ
han - nutid
hon
naqaSat
ﻧَﻘَﺼَﺖ
hon - dåtid
tanquSu
ﺗَﻨﻘُﺺُ
hon - nutid
jag
naqaStu
ﻧَﻘَﺼﺖُ
jag - dåtid
'anquSu
ﺃَﻧﻘُﺺُ
jag - nutid