Arabiska för solnedgång

maghiib
ﻣَﻐِﻴﺐ
solnedgång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för solnedgång uttalas maghiib och skrivs ﻣَﻐِﻴﺐ.

Ordklass: substantiv.

Så används ordet solnedgång

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet solnedgång består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ya som skrivs och uttalas y och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med solnedgång

Alla bokstäver i solnedgång

ﻣَﻐِﻴﺐ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ghayn
gh
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för solnedgång består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b. Ordet skrivs därför ﻣَﻐِﻴﺐ och uttalas maghiib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver