Arabiska för riklig

waafir
ﻭَﺍﻓِﺮ
riklig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för riklig uttalas waafir och skrivs ﻭَﺍﻓِﺮ.

Kategori: versmått
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet riklig består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med riklig

Alla bokstäver i riklig

ﻭَﺍﻓِﺮ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ـﻮ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
waw
w
alef
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för riklig består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺍﻓِﺮ och uttalas waafir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för riklig

faa3il blir waafir

Vi har sett att det arabiska ordet för riklig skrivs ﻭَﺍﻓِﺮ och uttalas waafir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är w, f och r, blir ordet waafir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som riklig