Arabiska för doftande

3abiq
ﻋَﺒِﻖ
doftande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för doftande uttalas 3abiq och skrivs ﻋَﺒِﻖ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet doftande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med doftande

Alla bokstäver i doftande

ﻋَﺒِﻖ
ﻋـ
ـﺒـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﺒـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ayn
3
beh
b
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för doftande består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺒِﻖ och uttalas 3abiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för doftande

fa3il blir 3abiq

Vi har sett att det arabiska ordet för doftande skrivs ﻋَﺒِﻖ och uttalas 3abiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är 3, b och q, blir ordet 3abiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som doftande